Laddar...
 • Välkommen
  Vi är Asfaltsgruppen
  Om oss
 • miljö & kvalité
  Vi satsar på miljön
  Läs mer
 • Arbeta hos oss
  Var med och visa vägen
  Kontakta oss

Behöver ni asfaltering?

Med vår breda kompetens klarar vi allt från stora trafikverksobjekt till småläggningar som t.ex garageinfarter. Våra kunder är allt från privata villa- och fastighetsägare till statliga organisationer, kommuner, landsting och industrier.

Varför välja Asfaltsgruppen

Vår vision är att vara ledande inom asfaltbeläggning genom vårt fokus på hög kvalitet och nöjda kunder.

Förtroende

Vårt mål är att bygga ett tryggt och ömsesidigt förtroende i varje kundrelation.

Modern maskinpark

Vi har en modern maskinpark som uppfyller dagens miljökrav.

Kvalitet

Vår asfaltproduktion kontrolleras med en regelbundenhet enligt europastandard och säkerställer en hög kvalitet genom hela produktionen.

Kompetens

Asfaltsgruppens breda kompetens innebär en professionell hantering av alla idag förekommande typer av beläggningsarbeten.

Egen tillverkning

Vår tillverkning sker i en certifierad anläggning där den senaste tekniken inom bioenergi säkerställer en miljövänlig produktion.

Certifierad

Vi är certifierade enligt SS-EN 13108 för tillverkning av asfaltsmassor.

Miljö

Vi tar stor hänsyn till miljön och använder därför miljöbränsle både inom tillverknings- och utläggningsprocessen.

AAA rankad

Högsta kreditvärdighet sedan 2010 gör oss till en trygg samarbetspartner.


Miljö & Kvalitet

Vi satsar på miljö och kvalitet både i tillverkning och utläggning av asfaltsmassor.

Tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter

Asfaltsgruppen skall verka för att tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter för långsiktigt minimerande av naturtillgångar för både människa och miljö.

Det betyder att vi i vårt dagliga arbete skall sträva efter att;

 • Driftsanpassning till arbetsplatsen
 • Resurshushållning
 • Återanvändning

Detta uppnås genom att;

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Följa lagar och förordningar
 • Styra verksamheten med ett fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

Asfaltsgruppen skall eftersträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån och att skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för miljöfrågor.

Kontinuerligt höja kunskapsnivån

Asfaltsgruppen skall verka för att säkerställa och utveckla arbetsmiljöanpassade arbetsmetoder och säkerhetstänkande bland samtliga medarbetare och Ue, för att långsiktigt minimera arbetes relaterade skador för både medarbetare och övriga, som vistas inom arbetsområdet.

Det betyder att vi i vårt dagliga arbete skall sträva efter att;

 • Uppmärksamma och åtgärda risker i vår arbetsmiljö, i förebyggande syfte
 • Genomföra regelbundna skyddsronder
 • Tillhandahålla och genomföra regelbundna hälsoundersökningar
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepning

Asfaltsgruppen skall eftersträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån och att skapa engagemang för arbetsmiljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera arbetsmiljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för arbetsmiljöfrågor.

CERTIFIERAD ENLIGT SS-EN 13108-1, 13108-5

Vi använder RISE, Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som certifieringsorgan. Ni kan ladda hem en kopia på vårt certifikat 0402-CPR-SC0184-10, önskas CE-dokumentation samt prestandadeklaration över våra produkter är ni välkomna att kontakta oss via kontaktformuläret eller ringa till oss. För mer information om standarder besök SIS (Swedish Standards Institute).

Vill du veta mer om asfaltsgruppen?

Alla frågor och funderingar är välkomna.


Möt oss

För att komma i kontakt med någon specifik person på asfaltsgruppen är vår mail uppsatt enligt fornamn.efternamn@asfaltsgruppen.se . Håll muspekaren över respektive person nedan för att se telefonnummer.
 • Alfred Carinder
  073 053 20 80
  Alfred Carinder
  VD
 • Fredrik Knutsson
  070 958 72 63
  Fredrik Knutsson
  vVD/Teknisk chef
 • Johan Wetterlund
  073 058 47 14
  Johan Wetterlund
  Kalkyl
 • Eva Malm
  072 214 99 60
  Eva Malm
  Ekonomi
 • Catherine Törnvall
  073 038 70 18
  Catherine Törnvall
  Ekonomi
 • Johan Lundborg
  073 058 47 08
  Johan Lundborg
  Platschef Normstorp
 • Eric Mathson
  070 885 09 62
  Eric Mathson
  Regionchef Linköping
 • Andreas Hägg
  073 058 47 76
  Andreas Hägg
  Arbetsledare Linköping
 • Rawad Nissan
  073 058 47 12
  Rawad Nissan
  Arbetsledare Norrköping
 • Erik Berlin
  072 238 31 27
  Erik Berlin
  Arbetsledare Linköping
 • Christian Flygare
  073 058 47 19
  Christian Flygare
  Arbetsledare Motala
 • Kaj Hovlund
  070 545 00 91
  Kaj Hovlund
  Arbetsledare Motala
 • Det finns gott om välskötta bolag i Norden inom vårt investeringsfokus och vi kommer fortsätta att addera verksamheter som passar in i vår strategi och geografi. Vi värderar entreprenörskap väldigt högt, en viktig parameter i samtliga förvärv vi gör är därför att bolagen delar vår syn på entreprenörskap samt har drivet och viljan att fortsätta utvecklas.
  Tony Andersson
  INFREA, VD & Koncernchef

Referenser

Garageinfart Krokek

Garageinfart Krokek

Garageinfart Krokek

Ombyggnad av trottoar

Ombyggnad av trottoar

Ombyggnad av trottoar

Underhållsbeläggning åt Trafikverket

Underhållsbeläggning åt Trafikverket

Underhållsbeläggning åt Trafikverket

Asfaltering av nybyggd industrifastighet

Asfaltering av nybyggd industrifastighet

Asfaltering av nybyggd industrifastighet

Gång & Cykelväg i Norrköping

Gång & Cykelväg i Norrköping

Gång & Cykelväg i Norrköping


Arbeta hos oss

Välkommen att söka dig till Asfaltsgruppen! Vi har löpande behov av kvalificerad och drivna medarbetare inom våra tjänsteområden asfalt- och markarbeten.
Spontanansökan

Spontanansökan

Välkommen att söka dig till Asfaltsgruppen!

Spontanansökan

Välkommen att söka dig till Asfaltsgruppen! Vi har löpande behov av kvalificerad och drivna medarbetare inom våra tjänsteområden asfalt- och markarbeten. Vi söker medarbetare som vill arbeta på ett företag som satsar framåt, där man får ta ansvar och utföra jobb med hög kvalitet.

Intresserad? Skicka CV samt personligt brev till jobb@asfaltsgruppen.se


Kontakta oss

013 12 59 50

Öppettider
Vardagar 7 - 17

För att vi ska kunna kontakta er behöver ni ange e-postadress och/eller telefonnummer. Vid offertförfrågan är det extra viktigt att ni anger en adress där ni vill ha arbetet utfört. Om du behöver skicka oss fotografi(er), PDF(er) eller någon typ av fil, vänligen
maila oss.

All information du lämnar här behandlas konfidentiellt och sparas inte längre tid än nödvändigt.

Asfaltsgruppen samarbetar med Ecster, som är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Med delbetalning från Ecster kan du välja att betala i den takt som passar dig. Kontakta oss om du vill veta mer