Vi garanterar kvalitet

Både vad det gäller de produkter vi producerar och de tjänster vi utför är högsta kvalitet en självklarhet.

Vår asfalttillverkning är certifierad enligt nivå 2+ för att säkerställa kvaliteten på de asfaltmassor som produceras. Prover på asfaltmassan tas kontinuerligt ut för att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav.

Våra medarbetare är kvalitetsmedvetna och strävar alltid efter att leverera det kunden förväntar sig.

Att vi har det högsta kreditvärderingsbetyget AAA understryker att vi är ett solitt företag som vilar på en stabil grund.

Asfaltering på industriområde

Nyläggning av asfalt

Asfaltsgruppen utför alla slags asfalteringsarbeten för industrier, mackar, byggbolag, entreprenadbolag m.m. Vi utför även kompletterande arbeten som linjemålning och kantarbeten.

Vi på Asfaltsgruppen tar hand om allt från analyser, grundarbete och beläggning och ser till att hitta rätt lösning för dig.

ÅTERSTÄLLNING EFTER GRÄVNING

Efter rörarbeten eller fiberdragningar behöver vägytan återställas till sitt ursprungliga skick. 

Vi på asfaltsgruppen ser till att vägytan blir lika slät och fin som före ingreppet.

Återställning efter grävning

Har du frågor om asfalt?

Parkeringsrutor

ASFALTERA PARKERING

Behöver du asfaltera en parkeringsyta så kan vi på Asfaltsgruppen hjälpa dig. Vi tar hand om allt från markberedning till asfaltering och linjemålning med ett perfekt resultat som håller i många år framöver.

LINJEMÅLNING & VÄGMARKERING PÅ ASFALT

Linjemålning säkerställer att trafikanter leds rätt på vägen och får tydlig information och varningar. Oavsett om det är linjer på vägar, parkeringar eller i industrilokaler är det viktigt att linjemålning utförs på rätt sätt för säkrare och tydliga asfaltsytor. 

Vi på asfaltsgruppen ser till att linjemålningen utförs korrekt enligt gällande regler. 

Linjer och pilar målade på tvåfilig väg

Går du i asfaltstankar??

Potthål på cykelbana

POTTHÅL

Potthål i asfalt uppstår när vatten samlas och blir kvar på vägytan. När vattnet inte har någonstans att ta vägen, tränger det in i sprickor i asfalten och när vintern kommer med tjäle, expanderar det frusna vattnet och orsakar tjälskador i asfalten genom att spränga sönder asfaltens yta.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att laga potthål. För varje säsong som går, ökar potthålets storlek, vilket ökar risken för olyckor och skador liksom kostnaderna för att reparera asfalten. Se därför till att laga dina potthål i tid för att förhindra att dessa problem uppstår. Att förebygga genom att laga sprickor i och potthål i ett tidigt stadie, kan därför spara dig mycket besvär och pengar i det långa loppet.

Vi på Asfaltsgruppen kan hjälpa dig med potthålen och ser till att du får en asfaltsyta där problemet inte återkommer.

Borttagning av pölar

Pölar på asfalten är ett tecken på att avrinningen inte fungerar som den ska. Om pölen får vara kvar kan den leda till skador i asfalten i form av potthål.  Hemligheten med att slippa pölar är att se till att underlaget är jämnt och att asfaltsytan har rätt lutning.

Vi på asfaltsgruppen ser till att avrinningen från din vägbana fungerar så att problemen med pölbildning inte uppstår.

Vattenpölar på asfalt
Underhållsarbete

UNDERHÅLLSARBETE

Alla vägar åldras och slits. De utsätts för väder och vind och inte minst trafik. Spår, sprickor och gropar i asfalten leder så småningom till sämre avrinning, pölar och skador.

Vi på asfaltsgruppen utför underhållsarbeten på gamla slitna vägar så att de blir som nya igen. Vi ser till att avrinningen fungerar och att din nya vägyta håller i många år framöver.

FRÄSARBETE

Gamla, slitna och spåriga vägbanor blir som nya med hjälp av fräsning och ny ytbeläggning. Du förlänger livslängden på vägytan utan att behöva lägga om all asfalt.


Att fräsa asfaltsytor är miljövänligt, resursbesparande och ekonomiskt eftersom den frästa asfalten transporteras till vårt asfaltsverk där den blir till ny asfalt.


Vi på asfaltsgruppen kan hjälpa dig med fräsning av dina slitna vägbanor och ser till att du får en asfaltsyta som håller i många år.

Fräsrbet