Vi garanterar kvalitet

Både vad det gäller de produkter vi producerar och de tjänster vi utför är högsta kvalitet en självklarhet.

Vår asfalttillverkning är certifierad enligt nivå 2+ för att säkerställa kvaliteten på de asfaltmassor som produceras. Prover på asfaltmassan tas kontinuerligt ut för att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav.

Våra medarbetare är kvalitetsmedvetna och strävar alltid efter att leverera det kunden förväntar sig.

Att vi har det högsta kreditvärderingsbetyget AAA understryker att vi är ett solitt företag som vilar på en stabil grund.

Upptäck skillnaden med Asfaltsgruppen – Där kvalitet och kundnöjdhet alltid går hand i hand.

Asfaltering på industriområde

Nyläggning av asfalt

Asfaltsgruppen utför alla slags asfalteringsarbeten för industrier, mackar, byggbolag, entreprenadbolag m.m. 

Med Asfaltsgruppen får du en komplett asfalteringslösning. Från analys och grundarbete till beläggning, ser vi till att hela processen är smidig och effektiv. Efter många års erfarenhet inom branschen har vi den kunskap som krävs för att hantera alla typer av asfalteringsprojekt.

Vi förstår att varje projekt är unikt och erbjuder därför lösningar som är skräddarsydda för att passa just dina behov. Vi sätter oss in i dina förutsättningar och krav för att sedan rådgöra med dig utifrån vår expertis och ta fram den bästa lösningen för dig. Vi planerar hela projektet på en gång och erbjuder även kompletterande arbeten som linjemålning och kantarbeten. Asfaltgruppens arbeten kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet, vilket minimerar behovet av framtida underhåll.

 

Kontakta oss om asfaltering

ÅTERSTÄLLNING EFTER GRÄVNING

Efter genomförda rörarbeten eller fiberdragningar är det ofta nödvändigt att återställa vägytan till sitt ursprungliga skick. Vi på Asfaltsgruppen förstår vikten av att snabbt och effektivt återställa vägytan för att minimera störningar och säkerställa en säker trafikmiljö.

Vi börjar med att noggrant utvärdera och planera återställningsarbetet. Vi använder högkvalitativa asfaltmaterial för att säkerställa att den nya ytan inte bara matchar den ursprungliga i utseende, utan också i hållbarhet och kvalitet. Efter asfaltering ser vi till att ytan är jämn och slät, och utför eventuella linjemålningar eller andra markeringsarbeten som behövs.

Med vår gedigna erfarenhet inom området kan vi hantera alla typer av återställningsarbeten, stora som små. Vi förstår vikten av att minimera störningar i trafiken och ser därför till att slutföra våra projekt så snabbt och effektivt som möjligt.
Oavsett om det gäller en liten reparationspunkt eller en större vägsträcka, är Asfaltsgruppen det självklara valet för kvalitativ asfaltering och återställning efter grävning. Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt och få en lösning som är anpassad efter just dina behov.

Återställning efter grävning

Har du frågor om asfalt?

Parkeringsrutor

ASFALTERA PARKERING

När det gäller att asfaltera en parkeringsyta, är det viktigt att anlita experter som kan garantera kvalitet och hållbarhet. Hos Asfaltsgruppen har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att skapa en säker, hållbar och estetiskt tilltalande parkering som kommer att hålla i många år framöver.

Vi börjar med att grundligt förbereda marken för att säkerställa en stabil och hållbar grund för asfalten. Detta kan inkludera avlägsnande av gammal beläggning, planering och kompaktering av underlaget. Vi använder endast de bästa materialen för att asfaltera din parkering, vilket säkerställer en jämn och hållbar yta som tål både tung trafik och väderpåverkan.

Efter asfalteringen målar vi linjerna så att du får tydliga och standardiserade parkeringsrutor och körfält. Detta ökar inte bara säkerheten utan även parkeringsytans effektivitet och utseende.

LINJEMÅLNING & VÄGMARKERING PÅ ASFALT

Linjemålning säkerställer att trafikanter leds rätt på vägen och får tydlig information och varningar. Oavsett om det är linjer på vägar, parkeringar eller i industrilokaler är det viktigt att linjemålning utförs på rätt sätt för säkrare och tydliga asfaltsytor.

Våra tjänster omfattar allt från linjemålning för vägbanor, parkeringsplatser till specialanpassade markeringar för skolor och idrottsanläggningar. Vi säkerställer att varje markering inte bara följer de senaste säkerhetsstandarderna utan också står emot tuffa väderförhållanden och slitage.

Oavsett om det gäller en enkel vit linje eller mer komplexa symboler och texter, är vårt mål att göra varje vägyta säker och lättförståelig för alla trafikanter. 

Linjer och pilar målade på tvåfilig väg

Går du i asfaltstankar??

Potthål på cykelbana

POTTHÅL

Potthål i asfalt uppstår när vatten samlas och blir kvar på vägytan. När vattnet inte har någonstans att ta vägen, tränger det in i sprickor i asfalten och när vintern kommer med tjäle, expanderar det frusna vattnet och orsakar tjälskador i asfalten genom att spränga sönder asfaltens yta.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att laga potthål. För varje säsong som går, ökar potthålets storlek, vilket ökar risken för olyckor och skador liksom kostnaderna för att reparera asfalten. Se därför till att laga dina potthål i tid för att förhindra att dessa problem uppstår. Att förebygga genom att laga sprickor i och potthål i ett tidigt stadie, kan därför spara dig mycket besvär och pengar i det långa loppet.

Vi på Asfaltsgruppen kan hjälpa dig med potthålen och ser till att du får en asfaltsyta där problemet inte återkommer.

Borttagning av pölar

Pölar på asfalten är inte bara ett hinder för trafiken; de är ett tydligt tecken på att vägens avrinningssystem inte fungerar optimalt. Om dessa pölar får vara kvar utan åtgärd, kan de leda till allvarligare problem såsom sprickor och potthål, vilket i sin tur kan orsaka skador på fordon och vara en risk för trafikanter.

Vi börjar med att undersöka vägytan för att fastställa orsakerna till pölbildningen, vilket ofta beror på bristfällig avrinning eller ojämnheter i underlaget. För att förebygga framtida pölbildning ser vi till att underlaget är jämnt och stabilt. Detta är en grundläggande åtgärd för att förhindra vattenansamling. Rätt lutning på asfaltsytan är avgörande för en effektiv avrinning. Vi justerar lutningen så att vatten kan rinna av ordentligt, vilket minskar risken för pölbildning.

Vattenpölar på asfalt
Underhållsarbete

UNDERHÅLLSARBETE

Vägar utsätts för påfrestningar från väder, vind och trafik. Med tiden leder dessa påfrestningar till spår, sprickor och gropar i asfalten, vilket kan försämra avrinning, skapa pölar och orsaka ytterligare skador. Ett korrekt och regelbundet underhåll är därför avgörande för vägarnas säkerhet och livslängd.

Vi börjar med en noggrann undersökning av vägen för att identifiera alla problemområden, från mindre sprickor till större skador. Ett kritiskt element i vägunderhåll är att säkerställa effektiv avrinning. Vi optimerar vägytans design för att undvika vattenansamling och de problem det medför. Utöver att reparera befintliga skador, lägger vi stor vikt vid förebyggande åtgärder för att minska framtida slitage och underhållsbehov.

På Asfaltsgruppen är vi specialiserade på att underhålla och renovera gamla slitna vägar. Vårt mål är inte bara att reparera skador, utan att återställa vägarna till ett skick som är bättre än det ursprungliga.

Behöver din Vägyta fräschas upp?

Fräsning av asfalt

Gamla, slitna och spåriga vägbanor kan få nytt liv genom en process som kallas fräsning. Fräsning av asfalt är en teknik för att renovera vägytor utan att behöva lägga om hela asfaltlagret, det förlänger livslängden på vägen och är både kostnadseffektivt och miljövänligt. 

Genom att fräsa asfalt tar vi bort det översta slitna lagret, vilket avlägsnar spår och ojämnheter och skapar en jämn yta för ny beläggning. Den frästa asfalten transporteras till vårt asfaltverk där den bearbetas och återanvänds för att skapa ny asfalt, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och resurseffektivitet. De speciella maskiner vi använder för att fräsa asfalt tar bort några centimeter av toppskitet på vägen. Efter fräsningen lägger vi ett nytt lager asfalt, vilket ger vägen en ny, jämn och hållbar yta.

Fräsrbet