Vi kan asfalt

Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten.

Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Asfaltera garageuppfart

Asfaltering av garegeuppfart.

Asfaltera uppfart

Att lägga asfalt på garageuppfart har många fördelar jämfört med stenläggning eller grus. Framförallt är det billigare och kräver mycket mindre underhåll men det ger också en yta som håller i 20-25 år och som fungerar lika bra för bil som för cykel. Jämfört med betong är asfalt både billigare och mer flexibelt så du löper mindre risk att få sprickor i uppfarten.

Vi på Asfaltsgruppen kan hjälpa dig med både nyasfaltering av garageuppfart eller förbättring av en sliten garageyta. Vi hjälper även till anläggningsarbeten i samband med asfaltering såsom dränering och stensättning om det behövs.

Pris för en asfalterad uppfart

Priset beror givetvis på hur stor yta som ska asfalteras men också på hur mycket förarbete som krävs, vilka maskiner vi måste använda, vilken prestanda asfalten behöver ha och hur långt vi måste transportera massan.

Kontakta oss så kommer vi hem till dig för att göra en bedömning och lämna ett kostnadsförslag.

Så här gör vi en garageuppfart

1. Besiktning

När du kommit in med en förfrågan till oss åker vi först hem till dig och gör en besiktning av ytan. Då kan vi göra en bedömning av hur mycket förarbete som ska göras. Ibland räcker det med att jämna till den befintliga ytan medan det i andra fall krävs grävning och förstärkning av underlaget för att få en garageuppfart som håller sig intakt under många år.

2. Beräkning av pris

Efter vårt besök får du ett kostnadsförslag på arbetet från oss. Priset baseras på en beräkning av hur många kvm asfalt vi ska lägga, vilken kvalitet materialet behöver ha, vilka maskiner som krävs och hur långt vi ska transportera asfalten. 

3. Underarbete

Väl på plats börjar vi med att preparera underlaget. Underarbetet för en asfaltering är otroligt viktigt. Om underarbetet inte utförs på rätt sätt finns det risk att den släta asfaltsytan blir kortvarig. Då kan det uppstå sättningar som i sin tur gör att regnvatten blir stående för att avrinningen. Därifrån är inte steget långt till att det bildas sprickor och skador i asfalten när frosten kommer.

Om det är en uppfräschning av en gammal uppfart, fräser vi bort det översta lagret och ser till att ytan är jämn och har rätt lutning för avrinning innan vi lägger ett nytt lager.

En professionell asfaltsläggare ser till att lägga asfalten på en yta som är stabil och fri från stenar och ser till att använda rätt material i rätt sammansättning från bärlager till asfaltsyta.

Schaktning: Om det är en helt ny uppfart som ska anläggas på en tomtyta brukar arbetet börja med att vi schaktar bort all jord ner till frostfritt djup från ytan som ska asfalteras. Det brukar handla om 25-50 cm, vilket motsvarar tre till fyra lastbilsflak med schaktmassa.

Här kollar vi givetvis också upp var ledningar går i marken så att de inte skadas i grävarbetet. Är marken blöt ser vi till att lägga dränering eller om den är lerig kan den stabiliseras med geotextilduk som också bildar en spärr mot underlaget.

Förstärkningslager: Därefter lägger vi ett förstärkningslager. Tjockleken på förstärkningslagret beror på markens förutsättningar. Är marken är stabil behövs mindre och har marken sämre förutsättningar lägger vi ett tjockare lager. Vi packar förstärkningslagret så att det bildar en stabil grund för de andra lagren.

Bärlager: Ovanpå förstärkningslagret lägger vi ett bärlager. Det består av krossgrus med mindre kornstorlek än förstärkningslagret och packas till en jämn yta med rätt lutning för avrinningens skull. En vanlig garageuppfart bör ha en lutning på minst 2% för att avrinningen ska fungera bra.

En del tänker sig att göra underarbetet själv, och även om det är möjligt att göra det, så var beredd på att det kräver kunskap, precision, och om du inte har maskiner att göra det, mycket tid och kraft. Vi rekommenderar därför starkt att låta oss professionella ta hand om underarbetet. Då vet du att du får ett underarbete av hög kvalitet.

4. Asfaltering.

Till sist lägger vi på ett jämnt lager asfalt och ser till att det inte finns skarvar eller ojämnheter. Vi kan tillverka många olika typer av asfalt. Allla med olika egenskaper för olika användningsområden. Vilken typ av asfalt som passar just för din garageuppfart avgör vi när vi tar fram förslaget till dig.

En garageuppfart behöver inte beläggas med lika motståndskraftig asfaltsmassa som en hårt trafikerad vägsträcka. Det som avgör vilken slags asfaltsmassa vi använder är vad för slags fordon som ska åka på ytan, hur tunga de är, hur länge de står där, osv.

Har du en gammal asfaltering kan vi lägga på asfalt direkt på underlaget, men ofta är det bättre att riva bort den gamla ytan för att nivån på den nya asfaltsytan ska stämma med anslutningar som gångar, kantstenar, garageportar. Vi ser då också till att de underliggande lagren fortfarande håller måttet innan vi lägger på en ny, fräsch yta. Våra moderna maskiner gör att vi kan jobba snabbt och se till att du får en jämn, skarvfri yta att ställa bilen på.

Efter att asfalten är utlagd tar det några timmar, beroende på temperatur och väder, innan ytan har härdat och det är bra att undvika att belasta den för hårt under den tiden.

5. Vad kostar det att asfaltera?

Priset per m² asfalt beror på hur mycket som ska asfalteras men också på hur mycket förarbete och markarbete som krävs, vilka maskiner vi måste använda, vilken prestanda asfalten behöver ha och hur långt vi måste transportera massan.

Funderar du på sten eller grus som alternativ till underlag för uppfarten blir det andra priser per kvadratmeter men tänk efter hur väl din uppfart behöver stå emot slitage, väder och vind innan du bestämmer dig. En garageuppfart med asfalt har en kostnad när vi lägger den, men sedan kan du se fram emot många underhållsfria år med en garageuppfart som ser lika fin, ogräsfri och slät ut oavsett säsong och där vatten rinner av utan att ta med sig grus och fyllning.

Kontakta oss så kommer vi hem till dig för att ta göra en bedömning och lämna ett kostnadsförslag

Går du i asfaltstankar?

Funderar du på att asfaltera garageuppfarten eller uppställningsplatsen för husbilen? Kontakta oss så tar vi fram ett prisförslag!

Inspiration GARAGEUPPFART

GARAGEUPPFART KROKEK

PARKERING BOSTADSHUS

GARAGEUPPFART 

GARGEUPPFART

MARKSTEN & PLATTSÄTTNING

Att lägga marksten och sätta plattor kräver noggrant förarbete och precision i utförandet. Hemligheten med att lägga en hållbar yta med sten eller plattor ligger i lagren under. 

Vi på Asfaltsgruppen ser till att du får en stabil och hållbar grund där plattorna ligger lika fint och jämnt år efter år. 

Plattor

Har du frågor om asfalt?

Linjer och pilar målade på tvåfilig väg

LINJEMÅLNING & VÄGMARKERING

Linjemålning ser till att trafikanter hamnar rätt med tydlig information och varningar. Oavsett om det handlar om linjemålning på vägar, parkeringar eller i industrilokaler är det viktigt att den utförs på rätt sätt för säkrare och tydliga asfaltsytor.

Vår expertis sträcker sig från att applicera traditionella linjer på vägar och parkeringsytor till att skapa skräddarsydda lösningar för skolområden och sportytor.

Vi använder endast material av högsta kvalitet och de senaste teknikerna för att våra markeringar inte bara ska uppfylla aktuella säkerhetskrav utan även vara långlivade och motståndskraftiga mot både väder och vind.

Potthål

Potthål bildas när vatten blir kvar på asfalten.

När vattnet inte kan rinna av tar det sig ner i sprickor i asfalten. När sen vintern kommer, fryser vattnet och spränger sönder asfaltsytan.

För varje säsong blir de större och större. Vänta därför inte med att laga dina potthål. Risken för olyckor och skador ökar liksom kostnaden för att laga.

Vi på asfaltsgruppen kan hjälpa dig med potthålen och ser till att du får en asfaltsyta där problemet inte återkommer.

Potthål på cykelbana
farthinder Lambohovs golfbana

FARTHINDER

Att anlägga farthinder är ett billigt och effektivt sätt att få kontroll på bilisternas hastighet och öka säkerheten för andra trafikanter på vägsträckan, speciellt i tätbebyggda områden med många gångtrafikanter och cyklister. Asfaltsgruppen anlägger olika typer av farthinder som är designade för att minska hastigheten och öka uppmärksamheten hos förare.

Utöver detta bidrar också farthinder till ett lugnare och behagligare bostadsmiljö, där de boende känner sig tryggare att gå, leka och umgås utomhus.

Vi på Asfaltsgruppen hjälper dig med att analysera trafiksituationen för att farthindren ska göra maximal nytta.