Tillverkning av asfaltsmassor

Hjärtat i Asfaltsgruppen

Normstorp

Asfaltsgruppen gjorde år 2008 en stor investering i ett nytt asfaltsverk av märket KVM, vilket ökade vår produktionskapacitet.

Vi har asfaltsverk beläget i Normstorps bergtäkt 1 mil söder om Linköping med en sammanlagd tillverkningskapacitet av 220 ton/tim, vi kan lagra upp till 300 ton i våra isolerade fickor. Ballastmaterialet som är c:a 95% av den färdiga massaprodukten är av hög kvalitet. Vi följer upp kvaliteten på asfaltsmassan i eget laboratorium vad avser produktionsprovningen, kvalitetsprovning utföres av Svevia (ackrediterat lab).

Asfaltsverkets placering gör att vi kommer närmare länets större städer och underlättar därför logistiken mot våra beläggningsplatser. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi säkerställa god kvalitet och miljömedvetenhet.