Om oss

Vi på Asfaltsgruppen satsar på miljö och kvalitet både i tillverkning och utläggning av asfaltsmassor.

Vår affärsidé

Med spetskompetens, lång erfarenhet, hög servicenivå och entreprenörsanda erbjuder Asfaltsgruppen tillverkning av asfaltmassa och beläggningsarbeten till såväl privata villa- och fastighetsägare som statliga organisationer, kommuner och landsting, samt industrier. Våra tjänster utförs med hög kvalitet och miljömedvetenhet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vår vision

Asfaltsgruppen skall vara en betydande aktör inom asfaltbranschen, med Mellansverige som huvudsakligt arbetsområde. Asfaltsgruppen skall vara en attraktiv arbetsgivare med branschens bästa personal. Organisationen skall förfoga över en modern och ändamålsenlig maskinpark, samt effektiva tillverkningsenheter.

Vår historia

Företaget startades av en handfull personer år 2001 för att tillverka och lägga ut asfalt. Vi uppförde ett asfaltsverk i Kimme bergtäkt, Väderstad och hade kontor i Tornet, Linköping. Vi började i Linköpings- och Mjölbyområdet med vår verksamhet i liten skala och satsade på kontrakt med framförallt kommuner. Efter några år hade vi majoriteten av kommunkontrakten i Östergötland och vi växte snabbt. År 2006 köpte vi LL-entreprenad, ett mark och anläggningsföretag i Motala och fick därmed ett lokalkontor i Motala etablerat. År 2008 tog vi nästa stora steg och byggde kontor och verkstad i Jägarvallen utanför Linköping, samtidigt som vi uppförde ett nytt asfaltsverk i Normstorp berktäkt utanför Linköping. År 2011 etablerade vi kontor i Norrköping, som med Norrköpings kommunkontrakt växte snabbt under 2012. Personalstyrkan har under åren från start fram till idag fördubblats från cirka 30 medarbetare till cirka 60 medarbetare, omsättningen har fyrdubblats med en bibehållen lönsamhet.